1. Persónuvernd í hnotskurn


Almennar upplýsingar

Eftirfarandi athugasemdir veita einfalda yfirsýn yfir hvað verður um persónuleg gögn þín þegar þú heimsækir vefsíðu okkar. Persónuupplýsingar eru allar upplýsingar sem hægt er að bera kennsl á þig með. Ítarlegar upplýsingar um efni gagnaverndar er að finna í gagnaverndaryfirlýsingu okkar sem skráð er undir þessum texta.


Gagnasöfnun á vefsíðu okkar

Hver ber ábyrgð á gagnasöfnun á þessari vefsíðu?

Gagnavinnslan á þessari vefsíðu er framkvæmd af rekstraraðila vefsíðunnar. Þú getur fundið tengiliðaupplýsingar þeirra í hlutanum „Athugasemd um ábyrgðaraðila“ í þessari gagnaverndaryfirlýsingu.

Hvernig söfnum við gögnum þínum?

Annars vegar er gögnum þínum safnað þegar þú veitir okkur þau. Þetta getur verið, fyrir. Td gögn sem þú slærð inn á tengiliðareyðublað.

Önnur gögn verða sjálfkrafa þegar Besuch á vefsíðu er gerð vegna óheiðarlegrar upplýsingatækni. Das sind vor allem technische Daten (z. B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie unsere Website betreten.

Til hvers notum við gögnin þín?

Hluta gagnanna er safnað til að tryggja að vefsíðan sé veitt án villna. Hægt er að nota önnur gögn til að greina notendahegðun þína.

Hvaða réttindi hefur þú varðandi gögnin þín?

Þú átt rétt á að fá upplýsingar um uppruna, viðtakanda og tilgang geymdra persónuupplýsinga þinna þér að kostnaðarlausu hvenær sem er. Þú hefur einnig rétt til að biðja um leiðréttingu eða eyðingu þessara gagna. Ef þú hefur gefið samþykki þitt fyrir gagnavinnslu geturðu afturkallað þetta samþykki hvenær sem er í framtíðinni. Þú átt einnig rétt á að fara fram á að vinnsla persónuupplýsinga þinna verði takmörkuð við ákveðnar aðstæður. Þú hefur einnig rétt til að leggja fram kvörtun til lögbærs eftirlitsyfirvalds.

Þú getur haft samband við okkur hvenær sem er ef þú hefur frekari spurningar um gagnavernd.


Greiningarverkfæri og verkfæri þriðja aðila

Þegar þú heimsækir þessa vefsíðu er hægt að meta brimbrettahegðun þína tölfræðilega. Þetta er aðallega gert með svokölluðum greiningarforritum. Ítarlegar upplýsingar um þessi greiningarforrit er að finna í eftirfarandi gagnaverndaryfirlýsingu.


2. Hýsing

Þú getur hýst vefsíðu sem inniheldur eftirfarandi upplýsingar:


Stratum

Þjónustuveitan er Strato AG, Otto-Ostrowski-Strasse 7, 10249 Berlín (hér eftir „Strato“). Þegar þú heimsækir vefsíðu okkar safnar Strato ýmsum annálaskrám, þar á meðal IP tölum þínum.

Fyrir frekari upplýsingar, sjá persónuverndarstefnu Strato:
https://www.strato.de/datenschutz/.

Strato er notað á grundvelli 6. gr. 1(f) GDPR. Við höfum lögmæta hagsmuni af því að vefsíða okkar sé birt eins áreiðanlega og hægt er. Ef óskað var eftir samsvarandi samþykki fer vinnslan eingöngu fram á grundvelli 6. mgr. 1 lit a DSGVO og § 25. lið B. tækis fingrafaragerð) í skilningi TTDSG. Samþykkið má afturkalla hvenær sem er

til vinnslu

Við erum með pöntunarvinnslusamning (AVV) um notkun á ofangreindri þjónustu
lokað. Þetta er samningur sem krafist er samkvæmt persónuverndarlögum
tryggir að persónuupplýsingar gesta á vefsíðu okkar séu eingöngu unnar í samræmi við okkar
leiðbeiningum og unnið í samræmi við GDPR.3. Almennar upplýsingar og skyldubundnar upplýsingar


datenschutz

Rekstraraðilar þessara síðna taka vernd persónuupplýsinga þinna mjög alvarlega. Við förum með persónuupplýsingar þínar sem trúnaðarmál og í samræmi við lögbundnar persónuverndarreglur og þessa gagnaverndaryfirlýsingu. Ef þú notar þessa vefsíðu verður ýmsum persónuupplýsingum safnað.

Persónuupplýsingar eru gögn sem hægt er að bera kennsl á þig með. Þessi gagnaverndaryfirlýsing útskýrir hvaða gögnum við söfnum og til hvers við notum þau. Það útskýrir líka hvernig og í hvaða tilgangi þetta gerist.

Vinsamlegast hafðu í huga að gagnaflutningur á internetinu (td þegar um er að ræða samskipti með tölvupósti) getur verið öryggisbil. Algjör vernd gagnanna gegn aðgangi þriðja aðila er ekki möguleg.


Athugið um ábyrgðaraðila

Ábyrgðaraðili gagnavinnslu á þessari vefsíðu er:

Stefani Koester
Gullsmíðaverkstæði Skartgripaverksmiðja
Kölzenhainer Strasse 16a
35327 Ulrichstein

Sími: +49 (0) 6645 / 9189 770
Netfang: info@schmuck-werk.info

Ábyrgðaraðilinn er sá einstaklingur eða lögaðili sem, einn eða í sameiningu með öðrum, ákveður tilgang og leiðir til vinnslu persónuupplýsinga (t.d. nöfn, netföng osfrv.).


Geymslutími

Nema tiltekinn geymslutími hafi verið tilgreindur í þessari gagnaverndaryfirlýsingu, verða persónuupplýsingar þínar hjá okkur þar til tilgangur gagnavinnslu á ekki lengur við. Ef þú heldur fram lögmætri beiðni um eyðingu eða afturkallar samþykki þitt fyrir gagnavinnslu, verður gögnum þínum eytt nema við höfum aðrar lagalega leyfilegar ástæður til að geyma persónuupplýsingar þínar (t.d. varðveislutímabil skatta eða viðskiptaréttar); í síðara tilvikinu verður gögnunum eytt þegar þessar ástæður eru ekki lengur fyrir hendi.


Almennar upplýsingar um lagagrundvöll gagnavinnslu á þessari vefsíðu

Ef þú hefur samþykkt gagnavinnsluna munum við vinna úr persónuupplýsingum þínum á grundvelli 6. mgr. 1. stafs GDPR eða 9. gr. 2. staf GDPR, ef unnið er með sérstaka gagnaflokka samkvæmt 9. gr. 1 GDPR. Ef um er að ræða skýrt samþykki fyrir flutningi persónuupplýsinga til þriðju landa er gagnavinnsla einnig byggð á 49. gr. 1 (a) GDPR. Ef þú hefur samþykkt geymslu á vafrakökum eða aðgangi að upplýsingum á endatækinu þínu (t.d. með fingrafaragerð tækis), er gagnavinnsla einnig byggð á kafla 25 (1) TTDSG. Samþykkið má afturkalla hvenær sem er. Ef gögnin þín eru nauðsynleg til að uppfylla samninginn eða framkvæma ráðstafanir fyrir samningsgerð, vinnum við gögnin þín á grundvelli b-liðar 6 (1) GDPR. Ennfremur vinnum við gögnin þín ef þeim er skylt að uppfylla lagaskyldu á grundvelli 6. gr. 1 (c) GDPR. Gagnavinnsla getur einnig farið fram á grundvelli lögmætra hagsmuna okkar í samræmi við 6. gr. 1. lið f GDPR. Eftirfarandi málsgreinar þessarar persónuverndaryfirlýsingar veita upplýsingar um viðeigandi lagagrundvöll í hverju einstöku tilviki.


Athugasemd um gagnaflutning til Bandaríkjanna og annarra þriðju landa

Meðal annars notum við verkfæri frá fyrirtækjum með aðsetur í Bandaríkjunum eða öðrum þriðju löndum sem eru ekki örugg samkvæmt gagnaverndarlögum. Ef þessi verkfæri eru virk er hægt að flytja persónuupplýsingar þínar til þessara þriðju landa og vinna þar. Við viljum benda á að í þessum löndum er ekki hægt að tryggja sambærilegt gagnaverndarstig og ESB. Til dæmis er bandarískum fyrirtækjum skylt að veita öryggisyfirvöldum persónuupplýsingar
að sleppa án þess að þú sem hlutaðeigandi geti höfðað mál gegn því. Því er ekki hægt að útiloka að bandarísk yfirvöld (t.d. leyniþjónusta) muni vinna úr, meta og geyma gögnin þín varanlega á bandarískum netþjónum í eftirlitsskyni. Við höfum engin áhrif á þessa vinnslustarfsemi.


Afturköllun samþykkis þíns fyrir gagnavinnslu

Margar gagnavinnsluaðgerðir eru aðeins mögulegar með skýru samþykki þínu. Þú getur afturkallað samþykki sem þú hefur þegar gefið hvenær sem er. Óformleg skilaboð í tölvupósti til okkar nægja. Lögmæti gagnavinnslunnar sem átti sér stað fram að afturköllun er óbreytt af afturkölluninni.


Réttur til að andmæla gagnaöflun í sérstökum tilvikum og beinpósti (gr. 21 DSGVO)

EF GÖNGUNNI ER GRUNDUR Á ART. 6 ABS. 1 LIT. E eða F DSGVO, Þú hefur rétt, hvenær sem er, til að draga úr skömmum við vinnslu persónulegra gagna þinna vegna ástæðna sem fengin eru frá sérstökum stað; ÞETTA GILDIR EINNIG A PROFILING GRUNN Á ÞESSA ÁKVÆÐI. RÉTTLEGUR lögfræðilegur grundvöllur sem aðferð er byggð á er heimiluð með þessari persónuverndarstefnu. Ef þú krefst nokkurrar deilu, munum við ekki vinna lengra með aðgreindum persónulegum gögnum þínum, nema við verðum að leggja fram ómissandi ástæður til að vinna úr því að koma í veg fyrir hagsmuni sína, réttindi og frelsi eða málsmeðferð skaðabótaréttar eða réttar TILLAGA SAMKVÆMT ART 21 ABS 1 DSGVO).

EF Persónulegar upplýsingar þínar eru unnar til að stjórna beinum auglýsingum, hefur þú rétt til að kynna eitthvert keppni gegn vinnslu á persónulegum gögnum í tilgangi slíkrar auglýsinga; ÞETTA ER EINNIG AÐ SETA, EF ÞAÐ ER TENGT VIÐ SUÐUR Beint auglýsing. Ef þú keppir, eru persónulegu gögnin þín ekki notuð í tilgangi beinna auglýsinga (í bága við grein 21 PARA 2 DSGVO).


Málskotsréttur til lögbærs eftirlitsyfirvalds

Ef um er að ræða brot á GDPR hafa viðkomandi einstaklingar málskotsrétt til eftirlitsstofnunar, einkum í aðildarríkinu þar sem þeir hafa venjulega búsetu, vinnustað þeirra eða stað meints brots. Rétturinn til að kvarta er með fyrirvara um önnur stjórnsýslu- eða dómsúrræði.


Réttur til gagnaflutnings

Þú átt rétt á að fá gögn sem við vinnum sjálfkrafa á grundvelli samþykkis þíns eða til að uppfylla samnings afhent þér eða þriðja aðila á algengu, véllesanlegu sniði. Ef þú biður um beinan flutning upplýsinganna til annars ábyrgðaraðila verður það aðeins gert að því marki sem það er tæknilega gerlegt.


Upplýsingar, leiðrétting og eyðing

Innan ramma gildandi lagaákvæða átt þú rétt á ókeypis upplýsingum um geymdar persónuupplýsingar þínar, uppruna þeirra og viðtakanda og tilgang gagnavinnslunnar og, ef nauðsyn krefur, rétt til að leiðrétta eða eyða þessum gögnum. Þú getur haft samband við okkur hvenær sem er ef þú hefur einhverjar frekari spurningar um efni persónuupplýsinga.


Réttur til takmarkana á vinnslu

Þú hefur rétt til að biðja um takmörkun á vinnslu persónuupplýsinganna þinna. Þú getur haft samband við okkur hvenær sem er á heimilisfanginu sem gefið er upp á merkinu. Réttur til að takmarka vinnslu er í eftirfarandi tilvikum:

 • Ef þú neitar því að persónuupplýsingar þínar séu geymdar hjá okkur þurfum við venjulega tíma til að staðfesta það. Í endurskoðunartímann hefur þú rétt til að biðja um takmörkun á vinnslu persónuupplýsinganna þinna.
 • Ef vinnsla persónuupplýsinga þinna er ólögmæt geturðu beðið um takmörkun gagnavinnslu í stað eyðingar.
 • Ef við þurfum ekki lengur persónulegar upplýsingar þínar, en þú þarft þær til að nýta, verja eða framfylgja lagalegum réttindum, hefur þú rétt til að fara fram á að persónuupplýsingar þínar verði takmarkaðar í stað þess að þeim verði eytt.
 • Ef þú hefur lagt fram andmæli skv. 21 lið 1 DSGVO verður að koma á jafnvægi milli hagsmuna þinna og okkar. Svo framarlega sem ekki er ljóst hver hagsmunir ríkja hefur þú rétt til að krefjast takmarkana á vinnslu persónuupplýsinganna þinna.

Ef þú hefur takmarkað vinnslu persónuupplýsinganna þinna, má aðeins nota þessi gögn með samþykki þínu eða í þeim tilgangi að fullyrða, beita eða verja lagakröfur eða vernda réttindi annars einstaklinga eða lögaðila eða fyrir mikilvæga almannahagsmuni Evrópusambandið eða aðildarríki.


SSL eða TLS dulkóðun

Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von „http: //“ auf „https: //“ wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.

Ef SSL eða TLS dulkóðun er virkjuð geta þriðju aðilar ekki lesið gögnin sem þú sendir okkur.


Dulkóðaðar greiðslur á þessari vefsíðu

Ef skylda er til að senda okkur greiðslugögnin þín (t.d. reikningsnúmer fyrir beingreiðsluheimild) eftir að samningur um gjald er gerður, eru þessi gögn nauðsynleg fyrir greiðsluafgreiðslu.

Greiðslufærslur með algengum greiðslumáta (Visa / MasterCard, beingreiðsla) fara eingöngu fram með dulkóðuðu SSL eða TLS tengingu. Þú getur viðurkennt dulkóðuð tenging með því að heimilisfang lína vafrans breytist úr „http: //“ í „https: //“ og með læsitákninu í vafralínunni.

Ef um er að ræða dulkóðuð samskipti, er ekki hægt að lesa upplýsingar um greiðslu þína sem þú sendir okkur til þriðja aðila.


Andstaða við auglýsingapóst

Notkun birt undir stimplun skylda til að senda óumbeðinn auglýsingar og upplýsingar efni er hér hafnað. Rekstraraðilar síður sem sérstaklega lagalegum skrefum í mál ef óumbeðinn kynningar upplýsingar, svo sem spam e-póstur.


4. Gagnasöfnun á vefsíðu okkar


Cookies

Unsere Internetseiten notandi svokölluð „Cookies“. Vafrakökur eru litlar upplýsingar og leiðbeiningar á Ihrem Endgerät keinen Schaden an. Þú verður að nota hvort sem er notað til að nota (Session-Cookies) eða dauerhaft (varanlegar Cookies) auf Ihrem Endgerät gespeichert. Session-Cookies voru eftir Ende Ihres Besuchs sjálfkrafa. Varanlegar vafrakökur geta verið notaðar á Ihrem Endgerät sem eru gefnar upp, þannig að þú getir sjálfkrafa verið laus eða ein sjálfvirka lausn í gegnum Ihren Webbrowser erfolgt.

Vafrakökur geta komið frá okkur (fyrsta aðila vafrakökur) eða frá þriðja aðila fyrirtækjum (svokallaðar þriðja aðila vafrakökur). Vafrakökur þriðju aðila gera kleift að samþætta tiltekna þjónustu frá þriðja aðila á vefsíðum (t.d. vafrakökur fyrir greiðsluþjónustu).

Vafrakökur hafa mismunandi aðgerðir. Fjölmargar vafrakökur eru tæknilega nauðsynlegar vegna þess að ákveðnar vefsíðuaðgerðir myndu ekki virka án þeirra (t.d. innkaupakörfuaðgerðin eða birting myndskeiða). Aðrar vafrakökur er hægt að nota til að meta hegðun notenda eða í auglýsingaskyni.

Vafrakökur sem eru nauðsynlegar til að framkvæma rafræna samskiptaferlið, til að veita ákveðnar aðgerðir sem þú vilt (t.d. fyrir innkaupakörfuaðgerðina) eða til að fínstilla vefsíðuna (t.d. vafrakökur til að mæla markhóp á vefnum) (nauðsynlegar vafrakökur). geymdar á grundvelli gr. 6 (1) (f) GDPR, nema annar lagagrundvöllur sé tilgreindur. Rekstraraðili vefsíðunnar hefur lögmæta hagsmuni af því að geyma nauðsynlegar vafrakökur fyrir tæknilega villulausa og bjartsýni þjónustu sína. Ef óskað var eftir samþykki fyrir geymslu á vafrakökum og sambærilegri viðurkenningartækni fer vinnslan eingöngu fram á grundvelli þessa samþykkis (Gr. 6. mgr. 1 lit. a DSGVO og § 25. mgr. 1 TTDSG); hægt er að afturkalla samþykkið hvenær sem er.

Þú getur stillt vafrann þinn þannig að þú fáir upplýsingar um stillingu fótspora og smákökur aðeins í einstökum tilfellum leyfir, samþykki smákökur í vissum tilvikum eða útilokar og virkjar sjálfkrafa sjálfvirka eyðingu smákaka þegar þú lokar vafranum. Að slökkva á smákökum getur takmarkað virkni þessarar vefsíðu.

Welche Cookies and Services auf dieser Website eingesetzt were, können Sie dieser Datenschutzerklärung entnehmen.


Samþykki með Usercentrics

Þessi vefsíða notar samþykkistækni Usercentrics til að fá samþykki þitt til að geyma ákveðnar vafrakökur á tækinu þínu eða til að nota ákveðna tækni og til að skjalfesta þetta í samræmi við persónuverndarreglur. Útgefandi þessarar tækni er Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Munich, vefsíða:
https://usercentrics.com/de/ (im Folgenden „Usercentrics“).


Þegar þú ferð inn á vefsíðu okkar eru eftirfarandi persónuupplýsingar fluttar til Usercentrics:

 • Samþykki þitt eða afturköllun samþykkis þíns
 • IP tölu þín
 • Upplýsingar um vafrann þinn
 • Upplýsingar um tækið þitt
 • Tími heimsóknar þinnar á vefsíðuna


Ennfremur geymir Usercentrics vafraköku í vafranum þínum til að geta framselt þér samþykki sem þú hefur gefið eða afturköllun þess. Gögnin sem safnað er með þessum hætti verða geymd þar til þú biður okkur um að eyða þeim, eyðir Usercentrics-kökunni sjálfur eða tilgangurinn með gagnageymslu á ekki lengur við. Lögboðnar lagalegar varðveisluskyldur eru óbreyttar.

Usercentrics borðinn á þessari vefsíðu var stilltur með hjálp eRecht24. Þú getur sagt þetta vegna þess að eRecht24 lógóið birtist á borðanum. Til þess að birta eRecht24 lógóið í borðanum er komið á tengingu við eRecht24 myndaþjóninn. IP-talan er einnig flutt, en er aðeins geymd á nafnlausu formi í netþjónaskrám. eRecht24 myndaþjónninn er staðsettur í Þýskalandi hjá þýskum þjónustuaðila. Borðinn sjálfur er eingöngu útvegaður af Usercentrics.

Usercentrics er notað til að fá lögbundið samþykki fyrir notkun ákveðinnar tækni. Lagagrundvöllur þessa er 6. gr. 1. liður c GDPR.


til vinnslu

Við höfum gert samning um vinnslu pöntunar (AVV) um notkun á ofangreindri þjónustu. Þetta er samningur sem krafist er samkvæmt gagnaverndarlögum, sem tryggir að við vinnum aðeins með persónuupplýsingar gesta okkar á vefsíðunni í samræmi við leiðbeiningar okkar og í samræmi við GDPR


Server log skrár

Þjónustuaðili síðna safnar og geymir upplýsingar sjálfkrafa í svokölluðum netþjónaskrám sem vafrinn þinn sendir okkur sjálfkrafa. Þetta eru:

 • Tegund vafra og vafraútgáfa
 • Stýrikerfi sem notuð
 • tilvísunarslóð
 • Host nafn aðgang tölvu
 • Tími beiðni miðlara
 • IP

Samruni þessara gagna með öðrum gögnum verður ekki lokið.

Söfnun þessara gagna er byggð á X. 6 lið 1 kveikt. f DSGVO. Rekstraraðili vefsíðunnar hefur lögmætan áhuga á tæknilega villulausri kynningu og hagræðingu vefsíðunnar - í þessu skyni verður að skrá netskrár netþjónsins.


Hafðu

Ef þú sendir okkur í gegnum snerting mynd óskar eftir upplýsingum frá þeim fyrirspurn formi talið að tilgreina hvar upplýsinga er geymd til úrvinnslu beiðni og í tilfelli af fylgja-upp spurningar með okkur. Þessi gögn munu ekki birt án þíns samþykkis á.

Þessi gögn eru unnin á grundvelli b-liðar 6 (1) (b) GDPR ef beiðni þín tengist efndum samnings eða er nauðsynleg til að framkvæma ráðstafanir fyrir samningsgerð. Í öllum öðrum tilvikum byggist vinnslan á lögmætum hagsmunum okkar af virkri vinnslu fyrirspurna sem beint er til okkar (6. gr. 1. lið f GDPR) eða á samþykki þínu (Gr. 6. mgr. 1 lit. a GDPR) ef þetta var spurt; hægt er að afturkalla samþykkið hvenær sem er.

Gögnin sem þú slærð inn á tengiliðaeyðublaðið verða áfram hjá okkur þar til þú biður okkur um að eyða þeim, afturkalla samþykki þitt fyrir geymslu eða tilgangur gagnageymslu á ekki lengur við (t.d. eftir að beiðni þín hefur verið afgreidd). Lögboðin lagaákvæði - einkum varðveislutímabil - haldast óbreytt.


Fyrirspurn með tölvupósti, síma eða faxi

Ef þú hefur samband við okkur með tölvupósti, síma eða faxi, verður beiðni þín, þar með talin öll persónuleg gögn (nafn, beiðni) geymd og afgreidd af okkur í þeim tilgangi að vinna úr beiðni þinni. Við munum ekki deila þessum upplýsingum án þíns samþykkis.

Þessi gögn eru unnin á grundvelli b-liðar 6 (1) (b) GDPR ef beiðni þín tengist efndum samnings eða er nauðsynleg til að framkvæma ráðstafanir fyrir samningsgerð. Í öllum öðrum tilvikum byggist vinnslan á lögmætum hagsmunum okkar af virkri vinnslu fyrirspurna sem beint er til okkar (6. gr. 1. lið f GDPR) eða á samþykki þínu (Gr. 6. mgr. 1 lit. a GDPR) ef þetta var spurt; hægt er að afturkalla samþykkið hvenær sem er.

Gögnin sem þú sendir okkur í gegnum tengiliðabeiðnir eru hjá okkur þar til þú biður okkur um að eyða, afturkalla samþykki þitt fyrir geymslu eða tilgangi gagnageymslu er sleppt (td eftir að beiðni þín er lokið). Lögboðnum ákvæðum - einkum lögbundnum varðveislutímabilum - eru ekki áhrif.


5. Samfélagsmiðlar


Pinterest

Á þessari vefsíðu notum við þætti af Pinterest samfélagsnetinu sem rekið er af Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írlandi.

Wenn Sie eine Seite aufrufen, die ein solches Element enthält, stellt Ihr Browser eine direct connection to the Servern von Pinterest her. Samfélagsmiðlaþátturinn hefur fengið aðgang að samskiptareglum og netþjóni frá Pinterest í Bandaríkjunum. Þessi Protokolldaten enthalten möglicherweise Ihre IP-Address, die Adresse der besuchten Websites, die ebenfalls Pinterest-Funktionen enthalten, Art and Einstellungen des Browsers, Datum og Zeitpunkt der Anfrage, Ihre Verwendungsweise von Pinterest sowie Cookies.

Að svo miklu leyti sem samþykki hefur verið aflað er ofangreind þjónusta notuð á grundvelli a-liðar 6 (1) (a) GDPR og kafla 25 TTDSG. Samþykkið má afturkalla hvenær sem er. Ef samþykki hefur ekki verið aflað byggir notkun þjónustunnar á lögmætum hagsmunum okkar af sem víðtækastri sýnileika á samfélagsmiðlum.

Frekari upplýsingar um tilgang, umfang og frekari vinnslu og notkun gagna Pinterest sem og réttindi þín í þessu sambandi og valkosti til að vernda friðhelgi þína er að finna í gagnaverndarupplýsingum Pinterest:
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.


6. Greiningartæki og auglýsingar


STRATO tölfræði

Þessi vefsíða notar greiningarþjónustu vefþjónsins STRATO. Þjónustuveitan er STRATO AG, Pascalstraße 10, D – 10587 Berlín (hér eftir nefnt „STRATO“).

Sem hluti af greiningunum með STRATO er hægt að greina fjölda gesta og hegðun (t.d. fjölda flettinga), heimildir gesta (þ.e. hvaða vefsíðu gesturinn kemur frá) og tæknigögn (vafraútgáfur). Í þessu skyni geymir STRATO eftirfarandi gögn sérstaklega:

 • Tilvísun (áður heimsótt vefsíða)
 • umbeðna vefsíðu eða skrá
 • Tegund vafra og vafraútgáfa
 • tími aðgangs
 • IP-tala á nafnlausu formi (aðeins notað til að ákvarða staðsetningu aðgangs)

Geymsla og greining gagna fer fram á grundvelli 6. gr., 1. lið f GDPR. Rekstraraðili vefsíðunnar hefur lögmæta hagsmuni af tölfræðilegri greiningu á hegðun notenda í því skyni að hagræða bæði vefsíðu sinni og auglýsingum. Fyrir frekari upplýsingar um gagnasöfnun og vinnslu STRATO, sjá eftirfarandi hlekk:
https://www.strato.de/datenschutz/


til vinnslu

Við höfum gert pöntunarvinnslusamning við STRATO AG. Þessum samningi er ætlað að tryggja að STRATO meðhöndli persónuupplýsingar þínar í samræmi við persónuverndarreglur.


WP tölfræði

Þessi vefsíða notar greiningartólið WP Statistics til að tölfræðilega meta aðgang gesta. Útgefandi er Veronalabs, Tatari 64, 10134, Tallinn, Eistland (https://veronalabs.com).

Með WP Statistics getum við greint notkun vefsíðunnar okkar. Meðal annars skráir WP Statistics annálaskrár (IP-tölu, tilvísun, vafra sem notaður er, uppruna notandans, leitarvél notuð) og aðgerðir sem gestir vefsíðunnar hafa gripið til á síðunni (t.d. smellir og skoðanir).

Gögnin sem skráð eru með WP Statistics eru eingöngu geymd á okkar eigin netþjóni.

Þetta greiningartæki er notað á grundvelli 6. gr. 1(f) GDPR. Við höfum lögmæta hagsmuni af nafnlausri greiningu á hegðun notenda til að hagræða bæði vefsíðu okkar og auglýsingar okkar. Ef beðið var um samsvarandi samþykki fer vinnslan eingöngu fram á grundvelli 6. mgr. 1, lit a DSGVO og § 25. mgr. B. tæki fingrafara) í skilningi TTDSG. Samþykkið má afturkalla hvenær sem er.

IP nafnleyndg

Við notum WP Statistics með nafnlausri IP. IP tölu þín verður stytt þannig að ekki er lengur hægt að úthluta henni beint til þín.


Pinterest merki

Við höfum fellt inn Pinterest merki á þessari vefsíðu. Þjónustuveitan er Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írlandi.

Pinterest merki er notað til að skrá ákveðnar aðgerðir sem þú gerir á vefsíðunni okkar. Síðan er hægt að nota gögnin til að sýna þér auglýsingar byggðar á áhugamálum á vefsíðu okkar eða á annarri síðu Pinterest tag auglýsinganetsins.

Í þessu skyni skráir Pinterest merkið meðal annars auðkenni merkis, staðsetningu þína og tilvísunarslóð. Að auki er hægt að skrá herferðarsértæk gögn eins og pöntunarverðmæti, pöntunarmagn, pöntunarnúmer, flokk keyptra vara og áhorf á myndskeið.

Pinterest tag notar tækni sem gerir notandanum kleift að þekkjast á milli síðna til að greina hegðun notenda (t.d. vafrakökur eða fingrafar tækis).

Að svo miklu leyti sem samþykki hefur verið aflað er ofangreind þjónusta eingöngu notuð á grundvelli a-liðar 6. gr. 1(a) GDPR og kafla 25 TTDSG. Samþykkið má afturkalla hvenær sem er. Nema samþykki hafi verið aflað er þessi þjónusta notuð á grundvelli 6. gr. 1 (f) GDPR; rekstraraðili vefsíðunnar hefur lögmæta hagsmuni af því að markaðsráðstafanir séu sem skilvirkastar.

Pinterest er alþjóðlegt fyrirtæki og því er einnig hægt að flytja gögn til Bandaríkjanna. Samkvæmt Pinterest er þessi gagnaflutningur byggður á stöðluðum samningsákvæðum framkvæmdastjórnar ESB. Upplýsingar má finna hér:
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

Fyrir frekari upplýsingar um Pinterest tag, sjá:
https://help.pinterest.com/de/business/article/track-conversions-with-pinterest-tag.7. Viðbætur og verkfæri


Google Skírnarfontur

Þessi síða nútzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten svo kölluð Google leturgerðir, sem frá Google eru settar fram. Google leturgerðir eru settar upp á staðnum. Einn tenging á netþjóni frá Google fannst ekki.

Þú getur fundið frekari upplýsingar um Google leturgerðir á
https://developers.google.com/fonts/faq

og í persónuverndarstefnu Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.


Wordfence

Við höfum samþætt Wordfence á þessari vefsíðu. Þjónustuveitan er Defiant Inc., Defiant, Inc., 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, Bandaríkjunum (hér eftir „Wordfence“).

Wordfence er notað til að vernda vefsíðuna okkar gegn óæskilegum aðgangi eða skaðlegum netárásum. Í þessu skyni kemur vefsíða okkar á varanlega tengingu við Wordfence netþjóna svo að Wordfence geti borið saman og, ef nauðsyn krefur, lokað gagnagrunnum sínum við þann aðgang sem veittur er að vefsíðu okkar.

Wordfence er notað á grundvelli 6. gr. 1(f) GDPR. Rekstraraðili vefsíðunnar hefur lögmæta hagsmuni af því að vernda vefsíðu sína gegn netárásum eins vel og hægt er. Ef óskað var eftir samsvarandi samþykki fer vinnslan eingöngu fram á grundvelli 6. mgr. 1 lit a DSGVO og § 25. lið B. tækis fingrafaragerð) í skilningi TTDSG. Samþykkið má afturkalla hvenær sem er.

Gagnaflutningur til Bandaríkjanna er byggður á stöðluðum samningsákvæðum framkvæmdastjórnar ESB.

Upplýsingar má finna hér:
https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/8. Netverslun og greiðslumiðlar


Vinnsla viðskiptavina og samningsgagna

Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Kunden- und Vertragsdaten zur Begründung, inhaltlichen Ausgestaltung und Änderung unserer Vertragsbeziehungen. Personenbezogene Daten über die Inanspruchnahme dieser Website (Nutzungsdaten) erheben, verarbeiten und nutzen wir nur, soweit dies erforderlich ist, um dem Nutzer die Inanspruchnahme des Dienstes zu ermöglichen oder abzurechnen. Rechtsgrundlage hierfür ist gr. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Söfnuðum viðskiptamannagögnum verður eytt eftir að pöntun hefur verið lokið eða viðskiptasambandi hætt og öllum núverandi lögbundnum varðveislutímabilum lýkur. Lögbundin varðveislutími er óbreyttur.


Gagnaflutningur við gerð samnings um netverslun, söluaðila og vöruflutninga

Ef þú pantar vörur hjá okkur sendum við persónuupplýsingar þínar áfram til flutningsfyrirtækisins sem ber ábyrgð á afhendingu og til greiðsluþjónustuveitunnar sem ber ábyrgð á greiðslunni. Aðeins gögn sem viðkomandi þjónustuaðili þarf til að sinna verkefni sínu verða gefin út. Lagagrundvöllur þessa er 6. gr. 1 (b) GDPR, sem heimilar vinnslu gagna til að uppfylla samning eða gera ráðstafanir áður en samningur er gerður. Ef þú hefur gefið samþykki þitt í samræmi við a-lið 6(1)(a) GDPR, munum við senda tölvupóstfangið þitt áfram til flutningsfyrirtækisins sem ber ábyrgð á afhendingunni svo að það geti upplýst þig um sendingarstöðu pöntunar þinnar fyrir kl. tölvupóstur; Þú getur afturkallað samþykki þitt hvenær sem er.


greiðsluþjónustu

Við samþættum greiðsluþjónustu frá þriðja aðila á vefsíðu okkar. Ef þú kaupir hjá okkur verða greiðsluupplýsingar þínar (t.d. nafn, greiðsluupphæð, reikningsupplýsingar, kreditkortanúmer) unnar af greiðsluþjónustuveitunni í þeim tilgangi að vinna greiðslu. Viðkomandi samningur og gagnaverndarákvæði viðkomandi veitanda gilda um þessi viðskipti. Greiðsluþjónustuveitendur eru notaðir á grundvelli b 6. gr. 1. b. GDPR (samningsvinnsla) og í þágu greiðsluferlis sem er eins hnökralaust, þægilegt og öruggt og mögulegt er (6. gr. 1 lit. .f GDPR). Að svo miklu leyti sem beðið er um samþykki þitt fyrir tilteknum aðgerðum, gildir 6. gr. 1. lið a GDPR

Lagalegur grundvöllur gagnavinnslu; Samþykki er hægt að afturkalla hvenær sem er til framtíðar.


Við notum eftirfarandi greiðsluþjónustu/greiðsluþjónustuveitur á þessari vefsíðu:


PayPal

Anbieter dieses Zahlungsdienstes ist PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (im Folgenden „PayPal“).

Gagnaflutningurinn til Bandaríkjanna er byggður á stöðluðum samningsákvæðum framkvæmdastjórnar ESB. Upplýsingar má finna hér:
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Upplýsingar entnehmen Sie der Datenschutzerklärung von PayPal:
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.